Γυναικολογική Ογκολογία

Γυναικολογική Ογκολογία

Γυναικολογική Ογκολογία

  • Τι είναι η Γυναικολογική Ογκολογία ;

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ειδικότητα της γυναικολογίας – μαιευτικής, η οποία ασχολείται με την παθολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στον καρκίνο του αιδοίου, του κόλπου, της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.

Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης στην Γυναικολογική Ογκολογία εντάσσεται και η παθολογία του μαστού.

Στην Ελλάδα η Γυναικολογική Ογκολογία έχει αναγνωριστεί ως επίσημη υποειδικότητα του κλάδου της γυναικολογίας – μαιευτικής στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

 

  • Πού στοχεύει η Γυναικολογική Ογκολογία ;

Σκοπός της Γυναικολογικής Ογκολογίας αποτελεί η παροχή καλύτερης ποιότητας της φροντίδας που δέχονται οι ασθενείς με καρκίνο. Μέσα σε αυτήν συγκαταλέγονται η πρόληψη, η έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της νόσου και εν συνεχεία η παροχή της καταλληλότερης και πιο σύγχρονης θεραπείας.  Η εφαρμογή των πιο σύγχρονών αυτών μεθόδων είναι πολύ σημαντική στην έκβαση της θεραπείας σε όλες τις ηλικίες, αλλά ειδικότερα στις πιο νεαρές ηλικίες, καθώς αυτές καθιστούν εφικτή τη διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των ασθενών.                                                                                                                         Σε χώρες με οργανωμένο σύστημα υγείας, αυτό φαίνεται πως έχει εν μέρει επιτευχθεί και η ασθενής αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένους γυναικολόγους – ογκολόγους, καθώς επίσης και από ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν την ασθενή και το οικογενειακό τους περιβάλλον για την αντιμετώπιση του φόβου και του άγχους που προκαλεί η νόσος.

 

  • Μπορεί οποιοσδήποτε γυναικολόγος να ασχοληθεί με την Γυναικολογική Ογκολογία ;

Για να ασκήσει ένας γυναικολόγος την ειδικότητα της Γυναικολογικής Ογκολογίας, θα πρέπει αφού λάβει τον τίτλο του γυναικολόγου- Μαιευτήρα να κάνει εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία. Η εξειδίκευση αυτή πραγματοποιείται σε ειδικά κέντρα Γυναικολογικής Ογκολογίας στην Ελλάδα ή

το εξωτερικό και η συνολική της διάρκεια είναι τα τρία (3) χρόνια.

 

Πλαίσιο εκπαίδευσης γυναικολόγου για τη απόκτηση της ειδικότητας

Το πλαίσιο εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο γυναικολόγος, ώστε να μπορεί να ασκεί τη Γυναικολογική Ογκολογία έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (  European Society of Gynecological Oncology – ESGO ) και περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

  1. Την αριστεία σε εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως είναι η κολποσκόπηση, η υστεροσκόπηση και ο υπερηχογραφικός γυναικολογικός έλεγχος
  2. Την ερμηνεία των ιστολογικών εξετάσεων, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας και των κυτταρολογικών ευρημάτων
  • Στην άριστη γνώση των οποιοδήποτε ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων που μπορεί να χρειαστεί ένας γυναικολογικός καρκίνος, συμπεριλαμβανομένων και των λαπαροσκοπικών.
  1. Τη γνώση σε όλες τις μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, όπως τη χημειοθεραπεία ( προεγχειρητική, συμπληρωματική ή παρηγορητική ), την ορμονοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία
  2. Την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασθενούς και καθώς ιατροί πολλών ειδικοτήτων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της νόσου – ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κυτταρολόγος, παθολόγος, ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής, κλινικός ογκολόγος, πλαστικός χειρουργός – , στην αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ τους.
  3. Την έρευνα στον τομέα της Γυναικολογικής Ογκολογίας και τις διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν.

 

Συμπερασματικά λοιπόν, κατανοούμε πως η Γυναικολογική Ογκολογία είναι μια εξαιρετικά σημαντική ειδικότητα της γυναικολογίας – μαιευτικής, καθώς οι γυναικολόγοι που την ασκούν είναι εξειδικευμένοι στη διάγνωση, στις μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, καθώς και στην όσο το δυνατόν καλύτερη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασθενούς.