Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Τραχήλου Μήτρας

Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Τραχήλου Μήτρας

Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Τραχήλου Μήτρας

 • Τι είναι οι προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας;

Είναι αλλοιώσεις στους ιστούς του τραχήλου, οι οποίες προηγούνται της εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι αλλοιώσεις αυτές δεν αποτελούν καρκίνο, ενδέχεται όμως να εξελιχθούν σε αυτόν. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

 • 1η κατηγορία : CIN 1 (ήπιου βαθμού δυσπλασία)
 • 2η κατηγορία : CIN 2 (μέτριου βαθμού δυσπλασία)
 • 3η κατηγορία : CIN 3 (σοβαρή δυσπλασία)

Πλέον, σύμφωνά με τη νεώτερη ορολογία, οι προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας περιγράφονται ως «πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές βλάβες» και χωρίζονται σε:

 1. Χαμηλού βαθμού βλάβες ( SIL/LSIL), στις οποίες περιλαμβάνονται πέρα από τις απλές βλάβες από τον ιό HPV και οι CIN 1 και τις
 2. Υψηλού βαθμού βλάβες ( SIL/HSIL), στις οποίες περιλαμβάνονται οι CIN 2 και CIN 3.

 

 • Μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο;

Μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο ή όχι, αναλόγως το βαθμό της προκαρκινικής βλάβης. Σύμφωνα με έρευνες, έχει υπολογιστεί πως γυναίκες ( ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία ) που παρουσιάζουν ήπιου βαθμού αλλοιώσεις ( CIN 1/ LSIL ), θα ιαθούν χωρίς καμία ιατρική παρέμβαση ακόμα και σε ποσοστό 70% των περιπτώσεων.

Το ποσοστό αυτό, μετά από δύο χρόνια, αυξάνεται στο 90%. Το ποσοστό αλλοιώσεων που θα εξελιχθούν σε υψηλού βαθμού αλλοιώσεις είναι πολύ μικρό και υπολογίζεται μεταξύ 10-20%.

Ακόμη μικρότερη είναι η εξέλιξη των αλλοιώσεων αυτών σε καρκίνο του τραχήλου και εκτιμάται περίπου στο 1% των περιπτώσεων.

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου οι προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας είναι βαθμού CIN 2, παρατηρείται αυτόματη ίαση στο 30 με 50% των περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό αυτών που θα εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου, υπολογίζεται περίπου στο 5%.

Τέλος, οι προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας βαθμού CIN 3, έχουν ποσοστό αυτόματης ίασης μόλις 30% και η πιθανότητα εξέλιξης αυτών σε καρκίνο είναι υψηλή υπερβαίνοντας το 12% των περιπτώσεων.

 

 • Πώς αντιμετωπίζονται ;

Για την αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας, λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ο βαθμός των αλλοιώσεων
 2. Ο χρόνος εμμονής της αλλοίωσης, δηλαδή ο χρόνος από την πρώτη ανίχνευση μέχρι το παρόν

 

 • Η ηλικία της γυναίκας

Αρχικά λοιπόν, αν εντοπισθούν σε νεαρή γυναίκα και πρόκειται για ηπίου βαθμού βλάβη, τότε συνιστάται η απλή παρακολούθηση με τακτικότερο έλεγχο με test ΠΑΠ και κολποσκόπηση.   Σταδιακά, σε μεγαλύτερες προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας, εφαρμόζονται θεραπείες, οι οποίες αποσκοπούν στην καταστροφή του τραχηλικού επιθηλίου που παρουσιάζει τη βλάβη. Αυτές οι θεραπείες είναι η μέθοδος της θερμικής εξάχνωσης με laser CO2, η κρυοθεραπεία και ο καυτηριασμός.                Σε περιπτώσεις όπου οι αλλοιώσεις είναι υψηλού βαθμού, τότε εφαρμόζονται οι «αφαιρετικές μέθοδοι θεραπείας», στις οποίες πραγματοποιείται αφαίρεση τμήματος του τραχήλου. Η αφαίρεση του τμήματος γίνεται με κωνοειδή εκτομή με νυστέρι, κωνοειδή εκτομή με αγκύλη διαθερμίας, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή με τη χρήση laser CO2.

Γενικότερα, στόχος των μεθόδων θεραπείας των αλλοιώσεων αυτών, πέραν της ίασης, είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επέμβαση στον τράχηλο της μήτρας, ειδικά σε γυναίκες νέες, οι οποίες βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία και αυτό γιατί η αφαίρεση τμήματος του τραχήλου, συνδέεται με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ανεπάρκειας τραχήλου σε επερχόμενη εγκυμοσύνη.