Φρουρός Λεμφαδένας

Φρουρός Λεμφαδένας

Φρουρός Λεμφαδένας

  • Τι είναι ο φρουρός λεμφαδένας ;

Ο φρουρός αδένας βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους πρώτος στη μασχαλιαία περιοχή και είναι αυτός, ο οποίος δέχεται αρχικά όλα τα κύτταρα από το μαστό. Κάθε περιοχή του μαστού έχει το δικό της φρουρό αδένα. Σε περιπτώσεις λοιπόν όπου αναπτυχθεί καρκίνος στο μαστό, τα καρκινικά κύτταρα θα περάσουν και θα φιλτραριστούν εκεί. Ο φρουρός αδένας δεν είναι υποχρεωτικά μονήρης, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν δύο ή και τρεις φρουροί αδένες.

 

  • Πώς ανιχνεύεται ο φρούρος αδένας;

Ο φρούρος αδένας εντοπίζεται με μια χειρουργική διαδικασία, τη βιοψία. Αυτή βοηθά να καθοριστεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέρα από έναν αρχικό όγκο στο λεμφικό σύστημα και πραγματοποιείται συχνότερα σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και μελανώματος.

Με αυτή τη μέθοδο, δεν αφαιρούνται πάντα όλοι οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, οπότε οι ασθενείς μπορούν να αποφύγουν μια σοβαρή επέμβαση, η οποία πολλές φορές έχει σοβαρές παρενέργειες.

Πριν την επέμβαση, πραγματοποιείται στην περιοχή του κακοήθους όγκου του μαστού μια ένεση μικρής ποσότητας ειδικού φαρμάκου, που εκπέμπει πολύ ασθενή δόση ραδιενεργού υλικού.

Το υλικό αυτό είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο σπινθηρογράφημα, αλλά σε δόση 1/20 σε σχέση με το σπινθηρογράφημα οστών.

Μετά από λίγη ώρα, το φάρμακο μπαίνει στα λεμφαγγεία, προχωρά προς τους λεμφαδένες της μασχάλης και θα περάσει πρώτα από το φρουρό αδένα, ακολουθώντας παρόμοια πορεία με αυτήν μιας μετάστασης, εάν αυτή έχει συμβεί.

Αφού ο ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο, ο χειρουργός με τη χρήση ειδικής φορητής κάμερας ανιχνεύει το φάρμακο, εντοπίζει και αφαιρεί μόνο τους φρουρούς αδένες του όγκου, οι οποίοι υποδεικνύονται από το μηχάνημα καθώς έχουν προσλάβει τη μεγαλύτερη ποσότητα ραδιοφαρμάκου.

Αν έχει γίνει μετάσταση στους λεμφαδένες, αυτή θα έχει περάσει πρώτα από τους φρουρούς αδένες. Εν συνεχεία, ο φρουρός αδένας θα εξεταστεί ταχέως στο εργαστήριο όσο ο ασθενής θα παραμένει ναρκωμένος στο χειρουργείο.

Αν στη βιοψία αυτή δεν ανιχνευτεί καρκίνος, τότε δεν αφαιρούνται οι υπόλοιποι λεμφαδένες.

Σε περίπτωση όμως όπου ένας φρουρός αδένας έχει υποστεί μετάσταση, τότε θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι υπόλοιποι αδένες της μασχάλης, καθώς υπάρχει πιθανότητα ο καρκίνος να έχει προχωρήσει και πέρα από αυτόν.

Να σημειώσουμε πως :

Σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε ογκεκτομή του μαστού, εάν βρεθεί μόνο ένας φρουρός αδένας με μετάσταση ενώ οι υπόλοιποι είναι υγιείς, τότε μπορεί να αποφευχθεί η αφαίρεση των υπολοίπων λεμφαδένων.

Σε περίπτωση όμως ολικής μαστεκτομής, πραγματοποιείται ολικός καθαρισμός των λεμφαδένων της μασχάλης, όπως αναφέραμε παραπάνω, ακόμα και εάν μόνο ένας φρουρός αδένας είναι διηθημένος.

Ο φρουρός αδένας μπορεί να εντοπιστεί, πέρα από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων, και με την έγχυση μιας ειδικής μελάνης, η οποία πραγματοποιείται πριν την επέμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση ο φρουρός αδένας χρωματίζεται μπλε.

Σε αυτό τα σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως :

Χωρίς τη χρήση ραδιοϊσοτόπων δεν γίνεται σωστός εντοπισμός όλων των φρουρών αδένων και ενδεχομένως να ξεφύγουν λεμφαδένες με μετάσταση,

γι’ αυτό η μέθοδος αυτή συνιστάται είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικής χρωστικής μελάνης που αναφέραμε.

 

Συμπερασματικά

η κατάσταση κατά την οποία βρίσκεται ο φρουρός αδένας, αντικατοπτρίζει την κατάσταση που βρίσκονται όλοι οι λεμφαδένες της μασχαλιαίας περιοχής.

Η μέθοδος λοιπόν της βιοψίας είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθά στο διαχωρισμό των γυναικών, που πρέπει να υποβληθούν σε λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης, από εκείνες που δεν τον χρειάζονται.

 

Δείτε όλες τις υπηρεσίες μας κάνοντας κλικ εδώ !

Ακολουθήστε μας στο FB